Python Veri Tipleri ve Özellikleri

1. İnteger :
|| İnteger veri tipi ingilizceden çevrilmişdir. Türkçe karşılığı ise tam sayı anlamına gelmektedir.

Tam sayı şudur: Tam sayılar, doğal sayılar ile bunların negatif değerlerinden oluşan sayı kümesi,
Kesirsiz ve ondalıksız sayıların tamamı tam sayılardır.

|| Örneğin :: 571 , 1453 , 1881 , 0 gibi sayılar tam sayıdır.

|| Peki bunun ataması python dilinde nasıl gerçekleşir. Diğer drsimizdede kısaca bahsettiğim gibi şu şekilde olur:x = 5
y = 9
m = 571 


|| Normlade diğer dillerde değişken tanımlarken bir aralık belirleriz int yazarız ve aralığı olur ama python da böyle değildir, kendisi bunu anlayarak bize kolaylık sağlar.


2.Float :

|| float veri tipi Türkçe karşılığı kodlama dilinde ondalıklı sayı olan veri tipidir. Ondalıklı sayı işlemlerinde kullanılınır.
|| Ondalıklı Sayı şudur: Tam sayı sayı kümesinin dışında bulunur.

Örneğin : 5.7 , 1.8 , 8.1 , 145,3 gibi

3.String :

|| String Veri Tipi Türkçe karşılığı tam olmasa da genel anlam yönünden bakarsak sözel ifadeleri metinleri ifade eder.
|| Sözel ifade şudur: Alfabedeki harfler ve harfler ile oluşturulumş kelimeler cümlelerdir.

Örneğin: "Muhammed" , "Atatürk" , "Fatih Sultan Mehmet" , 'p'
|| Peki bunun ataması python dilinde nasıl gerçekleşir. Diğer dersimizdede kısaca bahsettiğim gibi şu şekilde olur:

	
x =  "Muhammed"
y =  "571"
|| String veri tipine değinmişken şunu söylemmek olmaz sözel metinler "" veya '' içine alınır bu hem karışıklılığı önler hemde kolaylık sağlar.
Genel olark tek harflar tek tırnakla kullanılınır ama böyle bir zorunluluk yokdur.

4. Bool :

|| Bool veri tipi Booleans dan gelir türkçe karşılığı mantıksal terimdir. Yani true yada false ;doğru yada yanlış dır.
|| Ne demek doğru yada yanlış bir işlem gerçekleşirken eğer istediğimiz olay gerçekleşiyor ise doğrudar olmuyorsa yanlış.
Bazen sistemin kendi hazırladığı true yada false depğerler vardır.

|| Peki bunun ataması python dilinde nasıl gerçekleşir. Diğer dersimizdede kısaca bahsettiğim gibi şu şekilde olur:x = "ziya"
y = ""   
bool(x)   # Değer ture  
bool(y)  # Değer False   


|| Bunun sebebi ykarda söylediğim gibi sistemin kendi atamasıdır boş olunca false dolu olunca true dönüyor.
Veri tiplerimiz bu kadar bir sonraki dersde görüşürüz.

Yukarı Çık