Python Print Detayları

Normalde print fonksiyonunundan ksaca da olsa bahsetmiştik fakat bazı eksikler olduğu için böyle daha detaylı bir bölüm<
hazırlıyorum. Şimdi gelgelelim fonksiyon ne demek? Fonksiyon Yazılımda:

֎ Python dilindede olduğu gibi fonsiyon aslında bir çok farklı özelliğin tek bir kod dan oluşmasıdır.
Yani biz print yazdığımız zaman aslında arkada başka işlemler gerçekleşiyor ve print fonksiyonunu çalıştırılıyor.

֎ Mateatikteki fonskiyonlar mantığı ile benzerdir aslında fonksiyonu görmüş olanlar daha iyi anlayacaklardır. Anlamayanlar için zamanla oturacak bir kavram diyelim fonksiyona.

֎ Bu bilgi yazılı programlamada büyük yer kaplar fonksiyonların parantezi işareti vardır.() şeklinde, yani bir fonksiyon oluşturulduğu zaman fonksiyon() şeklinde olur print() de olduğu gibi. Matametiksel işlem önceliği dışındakiler.


	
print("insolitax")	
Şeklinde bir kod yazdığımız zaman daha öncede bahsettiğim gibi bunu ekrana yazdıracakdır. Bunun tipi String dir. Çünkü tırnak içine yazılmışdır ("") .

Eğer editöre şöyle bir kod yazarsak.

	
x =9
x 	

Şeklinde bir kod yazarsak çıktı alamayız , pythonun kendi yorumlayıcısı dışında. Bilgisayar bunu belleğine kayderder ama kullanamaz. Print fonksiyonu ekrana yazı yazdırmaya yarar.

֎ Şimdi şöyle bir örnek yapalım:

x = "insolitax "
y =1
z= "15"	 

print(x)
print(y)
print(z)
	

Şeklinde bir kod yazarsak şöyle bir çıktı alırız.

***** insolitax 1 15 *****

Şu şekilde yazarsak eğer

	

x = "insolitax "
y =1
z= "15
 print(x,y,z)

Çıktı şu şeilde olacakdır: insolitax 1 15


Önemli

Burda göstermek istediğim (,) virgül işareti boşluk bıraktırır.

Yukarı Çık