Python Listeler

Pythonda listelere başlamadan önce şunu öğrenmemiz gerekiyor.
Pythonda her karakter bir dizi elemanı gibi sayılır.
8.dersimizde ana hatlarını oluşturduğumuz listelerin detayına gireceğiz.

Şimdi her karakterin bir dizi elemanı olduğunu gösterecğim.

site= "insolitax yazılım sitesi"
print(site[0])
print(site[1])

 

Şeklinde bir kod yazdığımız durumda alacağımız çıktı.
Yukarıda bulunan resimdeki gibidir.
Bahsetmek istediğim konu buydu bunu hatırladığımıza göre Listelere giriş yapabiliriz.

İlk önce bilmemiz gereken konu listelerin oluşum şeklidir. listeler oluşturulurken; List_adı = [] dizi sayısı. Aşşağıdaki kodda daha detaylı göreceksiniz.

	our_list =[5,7,1,]
print(our_list)

Şeklidne bir kod satırı yazarsak eğer,
Çıktı aşşağıdaki gibidir.
Burda dikkat etmemiz gereken konu print ile yazzdırdığımda görünümünde listeşeklinde çıkmasıdır.
Veri tipi kısıtlaması bulunmamaktadır.
Yani sitersek bool,float,string gibi türleri içine yazabiliriz.
Örneğin:

	our_list =["Muahmmed",5.71,true]
  print(our_list)

şeklinde yazarsak çıktı;
["Muahmmed",5.71,true]
Bu şekilde olacaktır.

Listleri Toplama

Listeleri toplama mantığı string türündeki veri ile aynıdır.
Örenğin:

	
	our_list =[5,7,1,]
we_list  =["ziya",5,True]
new_list= our_list +we_list
print(new_list)

Resimde gördüğünüz gibi yeni tanımladığım list (new_list) diğer iki listenin eleman toplamı ile gerçekleşmiştir.
Eğer kodu bunun gibi yaparsak.

	
	our_list =[5,7,1,]
we_list  =["ziya",5,True]
new_list= our_list +we_list
print(len(new_list))

Çıktı bu olacaktır.
6 Altı eleman = 5 , 7, 1 , ziya, 5, true ;dur. Kelimenin karakter numarası 0. index olarak başlar lakin kelimelerin kendisinde böyle değildir.

Yukarı Çık