Pythonda While Döngüsü

While kelimesi türkçe karşılık olarak vakit,zaman,süre anlamlarına gelir.
Bu anlamlardan yola çıkarak kafamızda bir tanım oluşturulaım.
Belirttiğimiz sürece çalışan gibi bir anlam çıkarabiliriz.

Peki Nedir While?

While döngüsü değer doğru olduğuğu sürece devam eden durumları kapsar.
Kısa bir örnek verelim:

	       	ders = 50  #1

         while True:  #2
           print(ders)  #3
	       

Şeklinde bir kod yazdığımızda gerçekleşen işlemleri sırasıyla yazalım.
1.Bölümde: ders adında int 50 değerini alan bir değişken atadık.
2.Bölümde: while döngüsünü eğer true olduğu sürece çalıştır dedik.
3.Bölümde: döngü ture olduğu sürece ders değişkenini yazdırdık.

Şimdi biraz daha açıklık getirelim, böyle bir durum gerçekleştiği zaman döngüye true(while true) verdiğimiz için sürekli çalışacak
çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi döngü true olduğu sürece çalışacağından bu durum gerçekleşir.
Böyle bir durum ile karşılaşırsanız çalıştırdığınız zaman ekrana 50 değerinin sürekli yazıldığını göreceksiniz
buna sonsuz döngü denir.

Sonsuz Döngü Nedir?
Sonsuz döngü adından da anlaşılacağı gibi sonu olmayan bir durumdur.Bu gibi durumlarda bilgisayar sürekli çaılıştığından bilgisyar için
verimli bir durum değildir.Bir süre sonra bilgisayarı fazlasıyla yorar hatta kapanmasına bile sebep olabilir.

Şimdi gelgelelim asıl kullanım amacımıza while döngüsü belirlediğimiz bir durumun bir süre sonlanması ve elimize isteğimiz durumda
verilerin kolayca gelmesidir şeklinde bir açıklama yaplım. Örnek ile daha iyi anlayacaksınız.
Örnek:

ders = 50

while ders < 60:
  print(ders)
  ders = ders + 1
	       

Örnekteki durumu türkçe karşılığı şeklinde açıklarsak;
ders(50) değişkeni 60'dan küçük(<) olduğu sürece ders değişkenini yazıdır(print) ve
ders değişkenini 1 arttırdıkdan sonra döngüden çık.Eğer ders değişkeni halen 60 dan küçük ise
dongüye tekrar gir.

Unutmayalım;

While değişken gerçekleşecek durum:
doğruysa oluşacak durum

Şeklinde gerçekleşir.

Yukarda sonsuz döngüden bahsetmişdik.Şimdi birde başka bir durumdan bahsedeceğiz.
Eğer durum hiç gerçekleşmeyecek ise bunada ölü döngü denir. Örneğin:

x=5

while x >6 :
  print(x)  
	       

Şeklinde bir kod bloğu yazarsak döngü hiç gerçekleşmeyeceği için resimde de
gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmaz.

While kullanmaz isek o sayı dizilerini yazmak için;

önce bir dizi oluşturacağız.
sonra for döngüsü ile teker teker yazdıracaktık.

Şimdi birde pekiştirmek için küçük bir örnek yapalım. While Örneği:

 	ad = "" #False

while not ad:
  ad=input("Adınız:")

print("Hoşgeldin:",ad)

 

Kod bloğunda da gördüğünüz gibi ad değeri false
olduğu için ad değişkeni false oluncaya kadar çalış dedik.
İsmimizi girdikğimizde ise ad dğişkeninin içi dolduğundan false olan değer true ya donuştu ve bir daha döngüye girmedi.

Yukarı Çık