Pythonda Döngü Metotları

Döngüler içinde kullandığımız bazı metotlar bulunmaktadır.
Bunları kullanım amacımız asıl olarak bize hız ve kolaylık sağlamasıdır.
Şimdi bunlardan bir tanesini görelim.

Range Metodu:
Range metotodunun kullanım şekli range() şeklindedir.
Burda bu şekilde yaparak bir dizi liste vb gibi durumlar oluşturmamızı sağlar.
Örneğin biz While Döngüsü kullanarak
1 den 100'e kadar sayıları yazdırabiliyorduk lakin bir dizi tanımlanmış olması gerekiyordu range fonksiyonu ile
bunu kolayca halledebiliyoruz.
Şimdi örneğe bakalım.
Örnek:

        	#------1
for c in range(10):
  print(c)
        

şekilinde bir kod ile dizi tanımlamadan 10'a kadar sayıları yazdırıdk.
Range fonksiyonunun farklı kullanım şekilleri bulunmaktadır.

        	   	#------2
for c in range(2,10):
  print(c)
      

Şeklindeki kod ile 2'den başlattık 10'a kadar ilerlettik.Şimdi
son durumuna gelelim.

        	   	#------3
for c in range(2,10,2):
  print(c)
        

Şimdi ise 2'den başladık 10'a kadar ikişer ikişer(2) arttırdık.

Şimdi gelelim diğer metodumuza burdaki fonskiyonumuzda ise kullanma amacımız.
Biz bir kelimenin index numarasını öğrenmek isitiyorsak şöyle bir durum oluşturuyorduk.

	    	indexNumber = 0  #1 kısım
word = "insolitax"      #2
      
for x in word:        #3
  indexNumber += 1     #4
  print(x , indexNumber)  #5
	    

Burdaki kod bloğunu açıklar olursak durum şu şekilde gerçekleşir;
1.Kısımda: İlk önce bir indexNumber adında değişken tanımladık.
2.Kısımda: word adında string türünde bir değişken tanımladık.
3.Kısımda: For Döngüsü ile word değişkenindeki harfleri x değişkenine atadık
4.Kısımda: burda indexNumber değişkenini 1 arttırarak index sayılarına erişmeye çalıştık.
5.Kısımda: Burda ise sonucu yazdırdık.

Şimdi ise kullanacağımız fonksiyona gelelim.
Enumerate Fonksiyonu:
Bu fonksiyon sayseinde index sayılarını hatasız ve hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz.
Örnek:

	   	word = "insolitax"

for x in enumerate(word):
  print(x)
	   

Şeklinde bir kod ile index tanımlamadan direk index sayılarını bulabiliyoruz.

Unutmayalım;
Fonksiyon ile metot aynı durumlardır.
() bulunduranlar yüksek ihtimal ile fonksiyondur.
Yukarı Çık