Switch Case

Switch Case Karar Yapısı anahtar ifadesi bir kez değerlendirilir. İfadenin değeri, her bir vakanın değerleri ile karşılaştırılır. Bir eşleşme varsa, ilişkili kod bloğu yürütülür. Kesme ve varsayılan anahtar kelimeler bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanacaktır.

switch durumu belirle, case durum bu ise, break komutu ile durumu kır geç diyoruz

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace if_else
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 3;

      switch (x)
      {
        case 1: // eğer durum 1 ise
          Console.WriteLine("x =1");
         break;              // break komutu ile durum 1 değilse kır geç diyoruz
        case 2: // eğer durum 2 ise
          Console.WriteLine("x =2");
          break;
        case 3:  // eğer durum 3 ise
          Console.WriteLine("x =3"); // sonuç budur
          break;              
        case 4: // eğer durum 4 ise
          Console.WriteLine("x =4");
          break;

      }

    }
  }
}

İf else varken biz neden bunu kullanıyoruz diyebilirsiniz. Fakat yanılıyorsunuz. Switch case if else göre daha hızlı çalışır İf else gibi sadece boolen (true false) değer döndürmez.

Yukarı Çık