Sınıflar ve Nesneler

Nesne tabanlı programlamada her şey bir NESNE olarak görünür. Her nesneninde ALAN ve METOTLARI bulunmaktadır. Şu ana kadar kullandığımız değişkenler sınıf içerisinde Alan olarak adlandırılır.Alanlar/ özellikler/ değişkenler nesnenin nesnenin fiziksel görünümünü belirlerken Alanlar özellikleri değiskenler fiziksel görünümünü belirlerken, metotlar da belirli işlemlerin eylemlerin sını sağlamaktadır.

Örneğin, kendimizi bir nesne olarak düşünelim. Bowum muz, ten rengimiz, göz rengimiz ve daha birçok özellik fiziksel görünüşümüzü belirler. İşte bu fiziksel görünüşümüzü belirleyen verilere (değişkenlere) alan/ özellik diyoruz. Konuşma, yürüme, koşma gibi eylemler ise yapabildiğimiz işleri yani metotlarımızı belirler. Sınıflar nesnelerin bir tür projesi ya da kalıbı gibidir. Nasıl bir makine üretimede önce onun bir projesi yapılıyorsa ve projeye göre seri üretim yapılıyorsa nesrele rin de üretilmeden önce projesi yani sınıfları yapılıyor. Yapılan sınıflardan da nesne ler türetiliyor.

Sınıf ve Nesne Oluşturma Isterseniz artık biz de bir Bir sınif aluşturalım ve daha sonra da bu sınıfdan nesneler türetelim. Yeni bir sınıf oluşturmak için aşagıdaki kalıp kulanılır.

 
Class SınıfınIsmi
{
private int de1;     // alan
public byte de2;     // alan 
public fonksiyon();   // method
private fonksiyon2()   // method

}

Private: Kodu sadece sınıf içinden görünür.

Public: Kodu hem sınıf içi hem sınıf dışından kullanılınır.

Eğer sınıf içinde public veya private yazılmaz ise private olarak kabul edilir.


Sınıf Alanaları

Sınıfın Alanları Sınıf içinde tanımlanan değişkenlere ALAN (field) denir. Yani, sınıf içinde tanımlanan tüm değişkenler sınıfın bir alanı olarak işlev görür. Örneğin: Daire sınıfında tanım- lanan r değişkeni bir alan olarak işlev görür. Aşağıda Daire sınıfı içinde tanımlan r değişkenini ya da alanını görüyorsunuz. Bu değişken dairenin fiziksel bir özelliğini, yani yarıçapını belirler. Bu değişken public belirteci ile tanımlandığı için sınıf dışın- daki kodlar tarafından da kullanılabilir.

Class daire
{
 public double r ;
 // alan

}

Sınıfın Methotları Sınıfın içinde oluşturulan fonksiyonlara METOD denir.Herhangi bir sınıfdan türetilen nesneler bu metotları kullanarak değişik işlevlevlerde kullanılabilinir.,

 
Class daire
{
 public double r ;  
 // alan
public double alan( double r) 
// parametre verdik 
{
	return Math.PI* r*r;  
	// pi r kare == dairenin alanı
}

}

'Math.' kütühanesi matametiksel işler için kullanılınır.

Önemli Noktalar
Erişim Belirleyicisi: Metot ve özelliklere olan erişimin sınırlarını belirtmektedir.
Private: Sadece tanımlandığı sınıf içerisinden erişilebilir.
Public: Her yerden erişilebilir.
Internal: Sadece bulunduğu projede erişilebilir.
Protected: Sadece tanımlandığı sınıfta ya da o sınıfı miras alan sınıflardan erişilebilir.

********************

+Bir sınıfa ait bir nesne oluşturduğumuzda, her nesne de sınıfta tanımlanan örnek değişkenlerin birer kopyası oluşur.
+Yani her nesnede renk, marka, hiz, yakitTipi değişkenlerinin kopyaları bulunmaktadır.
+Bu aynı zamanda nesnelerin içindeki değişkenlerin farklı değer alabilecekleri anlamına gelmektedir.
+Bu değişkenlere nokta(.) operatörü ile erişilebilir.

Yukarı Çık