Parametreler - 2

Aşağıdaki örnekde gördüğümüz gibi farklı parametre alabilirler.

static void MyMethod(string name, int age) 
{
  Console.WriteLine(name + " is " + age);
}

static void Main(string[] args)
{
  MyMethod("ali", 5);
  MyMethod("veli", 8);
  MyMethod("adriean", 18);
}

// Liam is 5
// Jenny is 8
// Anja is 31

Birden çok parametreyle çalışırken, yöntem çağrısının parametrelerle aynı sayıda bağımsız değişkene sahip olması ve bağımsız değişkenlerin aynı sırada iletilmesi gerektiğini unutmayın.


Dönüşlü Parametreler (return)

ÖNCEKİ örneklerde kullanılan VOİD anahtar sözcüğü, yöntemin bir değer döndürmemesi gerektiğini belirtir. Yöntemin bir değer döndürmesini istiyorsanız, void yerine ilkel bir veri türü (int veya double gibi) kullanabilir, yöntemin içindeki return anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz:

static int MyMethod(int x) 
{
  return 5 + x;
}

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine(MyMethod(3));
}

// Çıkan değer 8 (5 + 3)

burdaki örnekde int bir x parametresi belirledik bunu 5 ve x değerini bize ana (main) kısma döndürdük methodumuza(MyMethod) 3 DEĞERİNİ ATADIK daha önceden 5 değerini vermişdik 5 + 3 = 8

Şu an belki aklınızda biz neden return kullanıyoruz demiş olabilirsiniz bunun sebebi yeterince örnek yapmamış olmanızdır sitemizde bulunan bir çok örneği iyi bir şekilde anladığınızda bu sorun ortadad kalmıyacakdır lakin bunlar beni tatmin etmiyor diyorsanız bizimle iletişime geçip size özel ders hazırlarız siz yeter ki öğrenmek isteyin.


2'li Parametreler (return)

static int MyMethod(int x, int y) 
{
  return x + y;
}

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine(MyMethod(6, 5));
}

// çıkan değer 11 (6 + 5)
Yukarı Çık