Metodlar ve Parametreler

Parametreler ve Bağımsız Değişkenler:
Bilgi yöntem olarak parametre olarak aktarılabilir. Parametreler, yöntemin içindeki değişkenler olarak işlev görür.
Parantez içinde yöntem adından sonra belirtilirler. İstediğiniz kadar parametre ekleyebilirsiniz, bunları virgülle ayırırız.

static void MyMethod(string rname) 
{
  Console.WriteLine(rname + " referans");
}

static void Main(string[] args)
{
  MyMethod("jack");
  MyMethod("jerom");
  MyMethod("Ali");
}

şeklinde yazdığımız kodu çalıştırısak: Kod da çıktı olmayacakdır çünkü örnekte parametre olarak rname adlı bir dize alan bir yöntem bulunmaktadır. Yöntem çağrıldığında, tam adı yazdırmak için yöntemin içinde kullanılan bir ilk adı geçeriz bu yüzden hata alırız.
Bir parametre yönteme iletildiğinde, buna argüman denir. Yani, yukarıdaki örnekte: rname bir parametredir, jack, jerom ve Ali ise argümanlardır.

Yukarı Çık