Metodlar

çok önemli bir konudur.
Şimdi kısaca açıklayalım:

-Methodlar, yalnızca çağrıldığında çalışan bir kod bloğudur.
-Parametre olarak bilinen verileri bir yönteme aktarabilirsiniz.
-Yöntemler belirli eylemleri gerçekleştirmek için kullanılır ve bunlar işlevler olarak da bilinir.

Neden methodlar kullanılırız?
Kodu yeniden kullanmamak için: kodu bir kez tanımlarız ve birçok kez kullanırız.


Method kurma:
Bir yöntem, yöntem adının ardından parantez () ile tanımlanır.
C #, Main () gibi önceden bildiğiniz bazı önceden tanımlı yöntemleri sağlar, ancak belirli eylemleri gerçekleştirmek için kendi yöntemlerinizi de oluşturabilirsiniz.

Örneğin:


class MyClass
{

// bu kısma önem verin

  public void learn()
  {

  }
}

şeklinde bir kod yazdık şimdi siz diyecek siniz ki class nedir Myclass nedir bunlar şu anlık önemmli değil sadece kendiniz oluşturduğumuz (public void learn) ksımına bakalım peki bunu nasıl açıklayacağız.

Daha öncedende değindiğimiz gibi public(açık alan) yani diğer classlardan erişebilen anlamına gelir.
void ise geri dönüşüolmayan nedir bu geri dönüşü olmayan bir sonraki derslerde daha detaylıca değineceğim.

public void learn()
{


}

oluşturduğumuz bu kod bloğu kısaca biz learn adında diğer classlardan erişilen ve sadece içindeki bir değeri döndürmeyen şimdiki örnekle daha iyi anlıyacaksınız.

namespace dersler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.ReadLine();
    }
  }

  class MyClass
  {
    public void learn()
    {
      Console.WriteLine("merhaba");
    }
  }
    
 }

şeklinde bir kod yazdık yazdığımız kodu çalıştırınca hiç bir şey olmayacak bunun sebebi methodların özelliği olan, programın ana kısmında onu çağırmamış olmamız peki nasıl çağırıyoruz.

namespace dersler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      MyClass istediğiniz= new MyClass();
      istediğiniz.learn();
      Console.ReadLine();
    }
  }
  
  class MyClass
  {
    public void learn()
    {
      Console.WriteLine("merhaba");
    }
  }
    
 }

şeklinde yazdık yukarda yazdığımız (MyClass istediğiniz= new MyClass();) kodu ne demek eğer bir clası çağırmak istiyorsak ona bak bu senin yeni arkadaşın bunu gör diyerek bir kod oluşturuyoruz peki neden eşitlik kullanıyoruz bunun sebebi c# dili yazılırken tanımlamanın böyle daha kolay olacağına karar verilip yapılmışdır.
peki şu new ne oluyor diyorsanız yukardaki yazdığım gibi yeni arkadaşın mantığına eşit oluyor.

şimdi istediğiniz adınad bir class tanımladık ana programa diyoruzki istediğiniz.learn bu da classa yazdığımız kodun çağrılmasını sağlıyor eğer bir methodun özelliklerine erişmek isterseniz verdiğiniz isim.(özellikler) şeklinde sıralanır bizde . ya tıkladığımızda bize learn adında bir özellik geldiğini gördük bunu seçtik ve bunu parantez ile kapattık ve çalıştıra bastığımızda kodumuz çalışacakdır.

Anlamadığınız yerler olması gayet normaldir bunu derslere devam ederek mantığını anlayacaksınız ve sorun kalmayacakdır.

Yukarı Çık