Karar Yapıları

İf else karar yapısı çokca kullanılan bir yapıdır Döndürülen Boolen değeri kontrol için kulanılınır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace if_else
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int x = 100;
      if (x == 100) // sayı 100 ise demek
      {
        Console.WriteLine("sayı " + x);
      }

      else // değilse
      {
        Console.WriteLine(x + "değil");
      } 

      Console.WriteLine("**********************");

      Console.WriteLine("sayı giriniz");

    	int y =  Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
    	// burda y değişkeni tanımladık 
    	sonra konsola yazılan değişkeni convert etdik.

      if (y == 15 )
      {
        Console.WriteLine("sayı 15");
      }

      else
      {
        Console.WriteLine("15değil");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Yukarı Çık