Diziler

Diziler, her değer için ayrı değişkenler bildirmek yerine, birden çok değeri tek bir değişkende depolamak için kullanılır.

Bir dizi bildirmek için, değişken türünü köşeli parantezlerle kullanıınır []. Örneğin:

string[] information = {"you", "learn", "c#", "today"}; dizinin içine farklı kelimeler yazdık;

istersek int türündede yazbiliriz
int[] sayılar = {11,12,13}

Peki biz bunu değiştirmek istersek ne yapıyoruz.

ör:
int[0] = 5; yaptığımız zaman 11 saysını 5 erakamı ile değiştiryoruz dizizleri saymaya başlarken [0]. elemandan başlanır yanı ==>[0] =11 e denk gelir [1]= 12 ye denk gelir. Aynı mantık string değer tipindede geçerlidir. string[0] = "we"; şeklinde yazarız.

Bunları şimdi daha önce öğrendiğimiz döngülerin bazıları ile yapalım:


For:

string[] information = { "you", "learn", "c#", "today" };
    for (int i = 0; i < information.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine(information[i]);
    }


Foreach:

string[] information = { "you", "learn", "c#", "today" };
foreach (string i in information)
    {
      Console.WriteLine(i);
    }

Yukarıdaki örnek şu şekilde okunabilir: informaiondaki her dize öğesi için (dizinde i - olarak adlandırılır), i değerini yazdırın.

For döngüsü ve foreach döngüsünü karşılaştırırsanız, foreach yönteminin yazmanın daha kolay olduğunu, bir sayaç gerektirmediğini (Length özelliğini kullanarak) ve daha okunabilir olduğunu görürsünüz.


Sort Arrays (Dizileri Sıralama)

Birçok dizi yöntemi vardır, örneğin bir diziyi alfabetik olarak veya artan bir sırada sıralayan Sort ():

// Sort a string

string[] bilgi= {"sen", "bugün", "c#", "öğrendin"};
Array.Sort(bilgi);
foreach (string i in bilgi)
{
 Console.WriteLine(i);
}

Faydalılar:
Min, Maks ve Sum gibi diğer faydalı dizi yöntemleri System.Linq ad alanında (namespace) bulunabilir: şeklinde oluşturulur.

using System;
using System.Linq;

namespace dersler
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   int[] myNumbers = {5, 1, 8, 9};
   Console.WriteLine(myNumbers.Max()); 
   // returns the largest value -en büyük 

   Console.WriteLine(myNumbers.Min()); 
   // returns the smallest value -en küçük

   Console.WriteLine(myNumbers.Sum()); 
   // returns the sum of elements - toplam
  }
 }
}

Diğer önemli özellikler:

// Dört öğeden oluşan bir dizi oluşturun ve
daha sonra değerler ekleyin

string[] blg= new string[4];


// Dört öğeden oluşan bir dizi oluşturun ve 
hemen değerler ekleyin

string[] bilgi= ne string[3] {"bugün", "c#", "öğrendin"};
Yukarı Çık