Değişkenler

Bugün artık kodlamaya giriyoruz. Bugün kodlamadada çok büyük bir işlevi olan değişkenleri (variable) göreceğiz.

֎ Peki değişken nedir?

֎ Değişen dışardan alınan veya program içerisinde üretilen değerleri saklamaya yarar.Bu değerleri istediğimiz zaman belirli kurallar çerçevesinde silip ,kullanabileceğiz.


Veri Tipleri ==> 2 Çeside ayrılır.

==>Sözel (AlfaSayısal):

Char : Karakter
String : Karakter Dizisi

Sözel değişkenler bu kadar asıl en çok kullandığımız Sayısal verilere geçicez. Korkmanıza gerek yok Matamatik kadar zor değil.


==>Sayısal :

Tam Sayılar :
byte
short
int
long


Ondalıklı Sayılar :
Float
Double
Decimal

Peki akıllarda kalan bir soru var peki int veri tipi (short,byte) gibi değerleri kapsıyosa neden onları kullnalım.

֎ Sebebi eğer uygulama yapacaksanız bunlar bellekde yer kaplar ve kullanıcı kulanımı zorlaşır kullanıcı azalır.
֎ Pc nin hızını etkiler bunlar küçük çaplı projelerde çok belli olmasada işler büyüdükçe ,değeride büyüyecek.

Veri Tiplerinin birde (-) değerli olanlari var, onları diğer derse öğreneceğiz.

Yazdığım küçük çaplı bir konsol uygulamasında bir hata bıraktım bakalım bulabilecek misiniz?

char sey = 'a';
// tek karakter saklar 16 bit yer kaplar.
' Tek tırnak ile kullanılır.
Console.WriteLine(sey);

string ornek = "selam"; 
// " cift tırnak arasına yazılır.Tüm sözel ifadeler tutar
karakter başı 16 bit yer kaplar.
Console.WriteLine(ornek);

Byte deger = 254;    
// 8 bit yer kaplar en fazla 255 en az 0 değerini alır
Console.WriteLine(deger);

short ornek2 = 1453;  
// 16bit yer kaplar 
Console.WriteLine(ornek2);

int deneme = 500000;
Console.WriteLine(deneme);

long mesela = 500000;
// long 1mesela = 500000; 
bu hatadır bir sayı değeri değişkenn "önüne" gelemez.

double veri = 57.1;  
// ondalıklı değerdir. 64 bit yer kaplar
Console.WriteLine(veri);

bool adı = true;
// bool değeri, doğru veya yanlış olarak ismlendirilir
yani true false değerleri alır.              
      
Console.WriteLine("ADI ALİ Mİ:" + adı); 
// önüne string bir değer girildikden sonra + getirilerek
 değişken yazılır
Console.WriteLine("ADI ALİ Mİ:" + adı + " tm"); 
// eğer string bir değer gelecekse bir + daha
konup string değer yazılır
Yukarı Çık