C# Ekrana Yazı Yazdırma

-Bu örnekte konsola merhaba +(isim) şeklinde bir yazı yazdıracağız. Şimdi Örneğe Geçelim:

Console.WriteLine("isminiz nedir?"); // 1
string isim; //2
isim = Console.ReadLine(); //3

Console.WriteLine("Merhaba"+" " + isim); //4


Console.ReadKey(); //5

ekrana ali yazarsak çıktı // Merhaba ali 

Şimdi örnekde

1. bölümde console.writeline komutu ile ekrana isini söylemesi için bir yazı yazdırdık.
2. Bölümde string tipinde biri değre belirledik . String sözel değerleri tutar*
3. Bölümde isim adında tanımladığımız değişkeni kişin consola girdiği değere atadık
4. Bölümde ekrana Kendi belirlediğimiz yazıyı yazdık sonra atadığımız değeri onun yanına ekleyerek yazdırdık.
5. Bölümde de consolun kapanmaması için bekleme komutunu yazdık. *Console.ReadKey();

** Şimdi Bunu Geliştirelim **

Console.WriteLine("isminiz nedir?"); //1

string isim; //2

isim = Console.ReadLine(); //3

if (isim =="") //4
{
	Console.WriteLine("İsminizi Anlayamadım" +"   "  + "isminiz tekrar yazar mısınız ? "); //4.1
	Console.Read();        //4.2
	isim = Console.ReadLine();   //4.3

if (isim != "")         //5
{
	Console.WriteLine("Merhaba" +" "+isim); //5.1
}

}
else //6
{
	Console.WriteLine("Merhaba"+" "+isim);
}

Console.Read(); 

ekrana ali yazarsak çıktı // Merhaba li olacakdır.

Şimdi kodu bu şekile getirdim Ve küçük bir hata bıraktım.

1. bölümde console.writeline komutu ile ekrana isini söylemesi için bir yazı yazdırdık.
2. Bölümde string tipinde biri değre belirledik . String sözel değerleri tutar*
3. Bölümde isim adında tanımladığımız değişkeni kişin consola girdiği değere atadık
4. Bölümde if komutu ile isim değeri "" yani boş ise bunun içine gir .if boolean değer dödürür true yada false
4.1. Bölümde isimi anlamdığımızı tekrar girmesi söyledik ve ekrana yazdırdık.
4.2. Bölümde beklemesini söyledik .
4.3. Bölümde yeniden aynı atamayı yaptık hem bu sayede beklmesinide sağladık.
5. Bölümde sorduğumuz değeri tekrarladık eğer boş değilse yazılan değeri yazdırıdk.
5.1.Bölümde isimini ve boşluk bırakarak yazdırıdık. ** Burada bİr hAta var Bulun bakalım.
6. Else if olmazssa her hariklde buray girecekdir. Yani boş değilse içine girecek ve ilk seferde dpğru girersek yazdıracak.


***** Şimdi Önemli Detaylara gelelim:

Console.Read() : Standart giriş akışından sonraki karakteri okur.
Console.ReadLine() : Standart giriş akışından sonraki karakter satırını okur.
Console.ReadKey() :Kullanıcı tarafından basılan bir sonraki karakteri veya işlev tuşunu alır. Basılan tuş konsol penceresinde görüntülenir.


Bu şekide küçük çaplı kendi uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Anlamadığınız veya takıldığınız yer var ise bizimle iletişime geçin hemen çözelim.

Yukarı Çık