Python Veri Tipleri Dönüştürme

Pythonda veri tipleri dönüşmleri nedir ne işe yarar demiş olabilirsiniz

|| Şimdi bunu açıklayalım:
Veri tipleri dönüşümleri gelen verinin ne olduğunu öğrenmemizi sağlar peki bu veri nerden geliyor biz belirlemiyoruz mu,
gibi sorular kafanız takılmış olanilir bunun cevabı ne vevt ne hayır çünkü gerektiği zaman zbiz kullanıyoruz gerektiği zaman
başka bir kaynakdan veri geliyor .

Örneğin :: Bir uygulama gerçekleştirdiniz ve kullanıcı buraya kayıt oluyor kullanıcının kayıt olurken ki verilerini alıp bunların ne olduğunu öğrenip ona göre işlem yapmamız gerekmektedir. Bunu da şöyle yapıyoruz.


x = 5
y = "python yapay zeka"
z = 145.3


x = 5
y = "python yapay zeka"
z = 145.3

|| Şeklinde bir kod yazdık bunların tipini fare imlecini üzerine getirirsek görebilirz fakat bunu kod olarak öğrenelim.


x = 5
y = "python yapay zeka"
z = 145.3
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

1- Gördüğünüz gibi x değeri int ;
2- y değeri str(string) ;
3- z değeri float çıktı.

Peki Type Nedir, Ne işe Yarar ?

|| Type bir fonksiyondur ve verinin tipini öğrenmemize yardımcı olur. Fonksiyona kafanız takılmasın
zaten şuan için öğrenmeye gerek yok kulak aşinalığı olsun , zaten zamanla anlayacaksınız, || Şimdi gelelim asıl konuya ; Biz örneğin diyelimki girilen değeri int veri tipine dönüştürelim bunu nasıl yapacağız?

|| ilk önce input ' ne olduğunu öğrenelim input print e benzer fakat input da yazılan değer uygulama tarfından hafızada tutulur.

Örneğin: siz konsola 5 dğerini yazrsanız uygulama bunu tutacakdır.

|| İnput ile girilen değer her değer string olarak algılanır.

Örnek ile kafanıza oturcak:

	
input("Yaşınız nedir?")	

|| şeklinde bir kod yazdık bunu yazdığımıza konsol bizden bir giriş beklemektedir bu girişi yaptıktan sonra uygulama kapanacakdır.
bunun sebebi ise uygulamaya bir şey yaptırmamış olmamızdır.
|| Şimdi biraz daha ilerleyelim.

	
x = input("Boyunuz ? ") 
print("Boyunuz = " , x)	

|| Şeklinde bir kod yazdık daha öncede öğrendiğimiz gibi değer atamassı yaptık x=5 ,y= 6 gibi burda ise
input a yani konsola girilen değeri x değişkenine atadık.

Print fonksiyonu ile ekrana yazdırdık bakalım sonuç nasıl olacak:

Şeklinde bir görüntü aldık x değerini yaazdırdık. Şimdi biraz daha ilerletelim.

	
x = float(input("Boyunuz ? "))
print("Boyunuz = ", x)	

Kodu bu hale getirisek dönüşüm yapmış olacağız. İnput değerini float veri tipine dönüştürüp x değerine atadık şimdi bakalım
nasıl bir çıktı alacağız.

Bazen ihtiyaç doğduğu için kullanırız veri tipini dönüştürmeyi zamanla neden olduğunu anlayacaksınız.

Bazı Örnekler:

|| bool veri türünden int veri türüne,

	
okul= int(okul)  # bool to int
print(okul)      # 1 (True için 1, False için 0)
print(type(okul))   # class 'int'>

|| int veri türünden string veri türüne,

result = str(x) + str(y)  # int to string
print(result)       # 1020.5
print(type(result))    # class 'str'	

Yukarı Çık