Pythonda Dictionary

Python'da dictionary(kütüphane) listesini öğreneceğiz.
Dictionary liste tipinin çalışma mantığı şu şekildedir.
Key(Anahtar) : Value(Değer)
07 : Antalya
81 : Düzce

Şeklinde çalışır mantığı şudur mesela 07 değeri Antalya değerine eştir artık.
07 Değerini çaılıştırdığımız zaman Antalya ismini alırız.

Peki Bunu Diziler İle Nasıl Yapıyoruz?

sehirler =['Antalya',"Düzce"]
plakalar = [7,81]

print(plakalar[sehirler.index("Antalya")])
print(plakalar[sehirler.index("Düzce")])

Yukardaki kod bloğunda gördüğünüz gibi çalıştırırsak eğer,
Çıktı resimde gördüğünüz gibi olur.
Bunun sebebi index sırasına göre seçiliyor olmasıdır.Yani
Antalya = 7 [0].index
Düzce = 81 [1].index olur.

Eğer listeler şeklinde yapacak olursak belirli bir sıra içinde olması gerekir.
Buda bizim için fazladan zaman kaybı demektir.

Eğer kütüphaneler şeklinde yapacak olsaydık.
Kod Şu şekilde olurdu.

plakalar ={'Keys': 'values',"Adana":1}

print(plakalar['Adana'] )
print(plakalar)


Şeklinde bir kod yazdığımız durumda resimde de gördüğünüz gibi direkt Adana kelimesini yazarak 1 sonucuna ulaştık.
Farkettiyseniz eğer Dictionary oluştururken '{}' kullandık.
Print fonksiyonu ile yazdırdığımız durumda ise Keyleri ve Valueleri birlikte yazdırdı.

Eğer bir Key veya Value değerini değiştirmek veya yeni değer atamak gibi durumlarda ise
şu kod bloğunu kullanıyoruz.

	
plakalar ={'Elazığ': 23 ,"Adana":1}
plakalar ['Adana'] = 123
plakalar['Elazığ'] = 23.23
plakalar['Yenişehir'] = 456
print(plakalar)

Resimdede gördüğünüz gibi
Adana(keyine) yeni(value) değerini atadık.
Elazığ(keyine) yeni(value) değerini atadık.
Yenişehir(keyini) Kütüphanemize ekledik.

Şimdi ise biraz daha detayına inip ana mantığını kavrayacağız.
Yapacağımız işlem normal bir kullanıcının verilerini tutmaya yarıyacak şimdi örneğe geçelim.
Örnek:

	
Kullanıcılar ={

 'no1453' : 
{
  'Adı'  : 'Eren',
  'Mevki' : 'Admin', 
  'Görev' : "Yazar",
  "Mail" : 'info@insolitax.net'
}

}
print(Kullanıcılar['no1453'])
print(Kullanıcılar['no1453']['Adı']) #1


Kod bloğunda dikkat etmemiz gerekn konu şudur.<
Dictionary içine Dictionary açabilmemizdir.
Yine olduğu gibi 1. bölümde no1453 adlı kütüphanenin dizilerine erişebilmemizdir.

Yukarı Çık