Pythonda İf Else

Pythonda göreceğimiz konulardan bir taneside Koşul Durumlarıdır.
Koşul durumlarından kastımız bir olay gerçekleşecek bu olayın sonnucunda da bir şey elde edeceğiz.
Reismde gördüğünüz gibi işler. Örneğin:

Adı ve şifresi doğru ise giriş yapılsın.

	
userName, password = "eren","admin"        #1
if (userName == "eren")and (password == "admin"): #2
  print("Loged")                #3

Şeklinde bir kod bloğu yazdığımızda resimdede göründüğü gibi Loged yazısı gelecektir.
Şimdi sırası ile gidelim.

1.Bölümde: userName değişkenine string eren değerini atadık.
2.Bölümde: Burada if koşul yapısının nasıl işlediğini gördük. AND operatörünü kullandık.
3.Bölümde: Burda ise yazdırıdk.

Şimdi ise if else ve elif görelim.

else # if çalışmadığı zaman hemen altındaki durum. elif # else if den gelri. Herhangi bir yerde çalışır.

	n = "aa"
p ="ss"
d = 'dd'
if n =="aa" and p == "ss":  #1
  print("doğru")
elif n == "aa" and d == "dd": #2
  print("doğru2")
else:             #3
  print("doğru değil")

Kod bloğunda gördüğünüz gibi if , elif , else kullandık.
Buarad yerleri sırasıyala işleyelim:

1.Bölümde: dikkat etmeniz gereken nokta ( ) içinde veya dışında görev belirtiyor olmamaızdır.
2.Bölümde: burada böyle bir kod yazdığımızda kod çalışmaz çünkü 1. bölümdeki if çalışıyor.
Bunun çalışabilmesi için if durumunun çalışmamasaı lazım.
3.Bölümde: burada dilkkat edeceğimiz nokta bu kodda çalışmaz çünkü diğer görevler çalışır durumda eğer çalışmasaydı
anlamında kullanılınır.Bu yüzden çalışmaz ve else ifadesi sadece yazıldığı elif veya if bloğunun altındakine göre çalışır.
Başka bir yere else yaparsak çalışmaz. Detayları ekleyeceğimiz örneklerde bulunacak.

Yukarı Çık